Czym są czakry i jaką pełnią rolę?

Czakra to sanskryckie słowo oznaczające koło. Jest to termin zaczerpnięty ze starożytnego języka Wed. Zamiennie do słowa czakra używa się określenia ośrodek energetyczny lub czakram

Czakry są ośrodkami energetycznymi, które odzwierciedlają kondycję Twojego subtelnego ciała energetycznego. Czakry przesyłają przez Twoje ciało witalną energię życia (według różnych kultur zwaną odpowiednio ki, chi, praną itp.), by zapewnić Ci zdrowie, witalność oraz doskonałą kondycje fizyczną i psychiczną.

Każdy człowiek posiada siedem głównych czakramów ułożonych wzdłuż linii kręgosłupa, a także wzdłuż głównego kanału energetycznego zwanego sushumną. Te czakry to: czakra podstawy, czakra brzucha (czasem nazywana również sakralną), czakra splotu słonecznego, czakra serca, czakra gardła, czakra trzeciego oka oraz czakra korony. 

Każda czakra promieniuje inną właściwą dla siebie energią o określonym kolorze i wibracji. Z każdą czakrą powiązane są też inne cechy urzeczywistnienia, takie jak miłość, błogość, niewinność, bezpieczeństwo itd. Czakry dolne określa się mianem czakr ziemskich, a czakry górne – czakrami duchowymi.

rysunek

Kiedy Twoje czakry są otwarte i oczyszczone Ty czujesz się świetnie, a energia swobodnie przepływa przez Twoje ciało zasilając każdą najmniejszą jego część. Jesteś spokojny, zrelaksowany i przepełniony harmonią. Z łatwością przejawiasz się w świecie wykorzystując wszystkie swoje wspaniałe talenty, zdolności i umiejętności. Stopień otwartości czakr zależy także od czystości i otwartości głównego kanału energetycznego sushumny, z którym każda z siedmiu głównych czakr ma bezpośrednie połączenie.

Jeśli jednak Twoje czakry są przymknięte lub zanieczyszczone, nie mogą wówczas przesyłać wystarczającej ilości energii, a Ty możesz czuć się zmęczony, rozdrażniony, możesz też odczuwać ogólny brak równowagi i harmonii.

Dlatego chcąc podnosić jakość swojego życia, zarówno na poziomie fizycznym jak i duchowym, warto byś oczyszczał i coraz pełniej otwierał swoje czakry. Czakra otwarta w 100% oznacza pełne przejawienie w życiu wszystkich cech urzeczywistnienia przyporządkowanych tej czakrze. A pamiętaj, że Ty masz już w sobie wszystkie te cechy, nie musisz ich w sobie rozwijać. Wystarczy tylko, że się na nie otworzysz. 

Nie musisz rozwijać tego, co w Tobie dobre, wystarczy, że się tylko na to otworzysz.

Pełne otwarcie wszystkich siedmiu czakr i przejawienie w pełni wszystkich cech urzeczywistnienia, to stan doskonałej harmonii, zwany też oświeceniem. Każdy z nas mniej lub bardziej świadomie zmierza do osiągnięcia tego stanu. Każde doświadczenie w naszym życiu właśnie do tego nas prowadzi.

Łatwiej jest pracować nad otwieraniem i oczyszczeniem poszczególnych czakr, kiedy wiemy w jakiej kondycji znajduje się każda z nich w chwili obecnej. Na szczęście każdą czakrę można zbadać przy pomocy analizy duchowej. Podczas takiego badania określa się jej procentowy stopień otwarcia oraz główne blokady. Badanie czakr można wykonać na dwa sposoby: przy bezpośrednim kontakcie badającego z badanym, ale równie skutecznie badanie takie można przeprowadzić na podstawie zdjęcia zainteresowanej osoby.

Podstawowa analiza czakr zawiera takie elementy jak: badanie stopnia otwartości każdej czakry, określenie najważniejszych blokad na czakrach oraz badanie stopnia przejawienia poszczególnych cech urzeczywistnienia przypisanych do poszczególnych czakr. Analiza podstawowa może zostać też rozszerzona o inne elementy, na przykład takie jak badanie etapu rozwoju duchowego i wiele innych.