Polityka Prywatności

1. Właścicielem i Administratorem Serwisu oraz Podmiotem przetwarzającym pozyskane w ramach Serwisu dane osobowe jest MIKA4MIND SŁAWOMIR MIKA, z siedzibą w Dębicy ul. Strażacka, nr 10, lok. 24, 39-200 Dębica, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 647-226-3879.

2. Administrator Serwisu przetwarza pozyskane w ramach Serwisu dane osobowe w oparciu o następujące zasady:

a) W przypadku usługi Newsletter, adres email oraz opcjonalnie imię Użytkownika przetwarzane są na podstawie aktywnie wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usługi Newsletter, a tym samym na otrzymywanie od Właściciela Serwisu na podany adres email informacji o produktach, usługach i nowościach zgodnie z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Serwisu oraz po podaniu przez Użytkownika swojego adresu email i ewentualnie imienia na potrzeby usługi Newsletter.

b) W przypadku kontaktu mailowego Użytkownika z Administratorem Serwisu w jakiejkolwiek sprawie, adres mailowy Użytkownika jak i wszystkie inne udostępnione przez niego w treści wiadomości dane osobowe, przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi mailowej na zadane pytanie.

c) W przypadku dokonania przez Użytkownika zakupu produktu lub usługi oferowanych przez Administratora na stronach Serwisu, dane adresowe, numer telefonu lub adres email podane przez Użytkownika przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu dostarczenia mu zakupionej usługi lub towaru w oparciu o zawartą umowę sprzedaży. W tym samym celu Administrator Serwisu udostępnia dane teleadresowe podane przez Użytkownika firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej zgodnie z zawartą umową sprzedaży.

d) W przypadku usługi Newsletter automatycznie zbierane są takie dane nieosobowe jak IP komputera Użytkownika, rodzaj używanej przez niego przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego czy data jego zapisu do usługi Newsletter. Dane te wykorzystywane są w celu sprawnego zarządzania Serwisem, dbania o jego bezpieczeństwo i przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom, a także do celów statystycznych.

e) Podczas korzystania z usługi Newsletter Serwis dokonuje automatycznego profilowania Użytkowników, które ma na celu późniejsze proponowanie im w ramach Newslettera materiałów i ofert zgodnych z ich zainteresowaniami (marketing bezpośredni własnych produktów i usług Administratora Serwisu). Profilowanie polega na dodaniu adresu email Użytkownika do konkretnej tematycznej listy mailingowej, po naciśnięciu przez niego niektórych linków w treści Newslettera. Profilowanie w ramach Serwisu opiera się tylko i wyłącznie na analizie zachowań Użytkownika dotyczących historii przeglądania Serwisu. Użytkownik w każdej chwili może sprzeciwić się jego profilowaniu wysyłając w tej sprawie wiadomość email do Administratora Serwisu na adres poczta@dlacialaiduszy.pl lub redakcja@dlacialaiduszy.pl .

f) W niektórych przypadkach Administrator Serwisu może prosić o podanie dodatkowych danych osobowych takich jak adres strony www, numer telefonu itp.

3. Samo przeglądanie Serwisu nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie i w ściśle określonym celu. Jednak nie podanie pewnych danych osobowych uniemożliwia korzystanie z tych funkcjonalności Serwisu, do których te dane są niezbędne, np. adres email w przypadku usługi Newsletter.

4. Wszelkie dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu przetwarzane są tylko i wyłącznie w ściśle określonych celach wymienionych powyżej oraz znanych Użytkownikowi. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej dodatkowej zgody udzielonej przez Użytkownika Administratorowi Serwisu. Wyjątkiem są sytuacje, w których udostępnienie danych Użytkownika osobom trzecim niezbędne jest do zrealizowania zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu umowy, np. dostarczenie zakupionego towaru przez firmę kurierską lub jest wynikiem odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Administratorem Serwisu, a firmą zewnętrzną lub gdy przewidziane jest przepisami prawa.

5. Aktualnie Administrator Serwisu jest stroną umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych z następującymi podmiotami:

a) w zakresie hostingu danych osobowych z firmą Suport Mirosław Kryska, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów oraz firmą OVH Sp. z o. o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław,

b) w zakresie obsługi księgowej z firmą IFIRMA S.A., ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław,

c) ponadto Administrator Serwisu może udostępniać posiadane dane osobowe w celach prawnie uzasadnionych podmiotom świadczącym usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, a także prawne, rachunkowe lub informatyczne.

6. Administrator Serwisu może przekazywać pozyskane w ramach Serwisu dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

7. Użytkownikowi w każdym momencie przysługuje prawo dostępu do informacji o jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Serwisu – zarówno o rodzaju tych danych jak i zakresie ich przetwarzania, prawo poprawy lub sprostowania swoich danych, prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, pod warunkiem, że nie uniemożliwia to realizacji zawartej wcześniej pomiędzy Stronami umowy. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych. Korzystanie z powyższych praw możliwe jest poprzez kontakt mailowy Użytkownika z Administratorem Serwisu pod adresem poczta@dlacialaiduszy.pl lub redakcja@dlacialaiduszy.pl .

8. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do wycofania udzielonych przez niego dobrowolnie zgód na przetwarzanie jego danych osobowych, pod warunkiem, że nie są one niezbędne do realizacji zawartej wcześniej pomiędzy Stronami umowy. W tym celu należy wysłać Administratorowi Serwisu odpowiednią wiadomość email na adres poczta@dlacialaiduszy.pl lub redakcja@dlacialaiduszy.pl .

9. Administrator Serwisu będzie przechowywał i/lub przetwarzał pozyskane w ramach Serwisu dane osobowe przez cały okres trwania zgody na ich przetwarzanie, przez okres obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem Serwisu lub przez okres niezbędny do wykonania obowiązków nałożonych na Administratora Serwisu przepisami prawa.

10. Administrator Serwisu gwarantuje niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu zabezpieczenie przetwarzanych przez niego danych osobowych pod względem fizycznym, elektronicznym i proceduralnym, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Administrator Serwisu zapewnia, że posiadane przez niego dane osobowe przetwarzane są ze szczególną dbałością o zgodność z aktualnymi przepisami prawa. Jeśli mimo to dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych lub przepisów o ich ochronie, Użytkownik zawsze ma możliwość wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

12. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za aktywność Użytkownika (ani związane z nią konsekwencje) na stronach internetowych należących do osób trzecich, do których linki przekierowujące umieszczone zostały w Serwisie lub wiadomościach email Newslettera. Należy pamiętać, że wszelkie zewnętrzne strony internetowe posiadają swoje własne regulaminy i polityki prywatności, z którymi warto się zapoznać.

13. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizowania treści niniejszej Polityki Prywatności, o czym poinformuje wszystkich aktywnych Użytkowników usługi Newsletter mailowo, a aktualna wersja Polityki Prywatności będzie na bieżąco umieszczana na stronie głównej Serwisu.

14. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres poczta@dlacialaiduszy.pl lub redakcja@dlacialaiduszy.pl .

KONTAKT:
Redakcja
e-mail: poczta@dlacialaiduszy.pl

Redaktor Naczelny:
Sławomir Mika
tel. 887626200

REKLAMA:
e-mail: redakcja@dlacialaiduszy.pl

Polityka Cookies 
Polityka Prywatności
Regulamin Serwisu

Wydane numery