Regulamin Serwisu

  1. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest MIKA4MIND SŁAWOMIR MIKA, z siedzibą w Dębicy ul. Strażacka, nr 10, lok. 24, 39-200 Dębica, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 647-226-3879.

2. Całość Serwisu, podobnie jak wszystkie tworzące go elementy, w tym w szczególności jego wygląd, treści, układ graficzny, znaki towarowe oraz wydawany w ramach Serwisu Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw należących do Właściciela Serwisu lub osób trzecich i podlegają ochronie prawnej.

3. Do korzystania z Serwisu potrzebny jest komputer podłączony do internetu, dowolna przeglądarka internetowa, a także w przypadku niektórych funkcjonalności, np. do otrzymywania Newslettera – prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

4. Podstawowymi celami Serwisu są:

a.  umożliwienie Użytkownikowi zapisania się do Newslettera wydawanego przez Właściciela Serwisu,

b.  prezentacja informacji o produktach, usługach, aktualnościach, możliwościach współpracy, bieżących wydarzeniach, w tym webinarach, konferencjach, czy szkoleniach organizowanych i oferowanych przez Właściciela Serwisu w ramach prowadzonej przez niego działalności, nie stanowiących oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego,

c.  umożliwienie Użytkownikowi zakupu konkretnych produktów lub usług oferowanych przez Właściciela Serwisu w ramach prowadzonej przez niego działalności,

d.  umożliwienie Użytkownikowi, bez zapisywania się do Newslettera, pobrania do swojego komputera darmowego Czasopisma internetowego, wydawanego przez Właściciela Serwisu, które to Czasopismo domyślnie dostarczane jest Subskrybentom Newslettera.

5. Newsletter to bezpłatna usługa polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi na wskazany przez niego adres email wiadomości mailowych zawierających:

a.  informacje o produktach, usługach, aktualnościach, możliwościach współpracy, bieżących wydarzeniach, w tym webinarach, konferencjach, czy szkoleniach organizowanych i oferowanych przez Właściciela Serwisu w ramach prowadzonej przez niego działalności, nie stanowiące oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego,

b.  linki przekierowujące na strony www należące do Właściciela Serwisu zawierające dodatkowe informacje o bieżących wydarzeniach, aktualnościach, oferowanych przez Właściciela Serwisu produktach lub usługach, albo będące bezpośrednimi ofertami sprzedaży tych produktów, czy usług w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego,

c.  informacje o aktualnościach, produktach lub usługach oferowanych przez Partnerów współpracujących z Właścicielem Serwisu, a także linki przekierowujące do stron www Partnerów zawierających dodatkowe informacje o ich produktach i usługach, albo będące bezpośrednią ofertą sprzedaży tych produktów, czy usług w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego,

d.  link do pobrania na swój komputer darmowego Czasopisma internetowego wydawanego przez Właściciela Serwisu.

6. W celu skorzystania z usługi Newsletter należy w formularzu udostępnionym w Serwisie podać swój adres email oraz opcjonalnie imię (w niektórych przypadkach również inne dane osobowe). Następnie należy kliknąć w link lub przycisk potwierdzający przesłany na podany adres email. W tym momencie zostaje zawarta umowa świadczenia usługi Newsletter drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem (Subskrybentem Newslettera), a Właścicielem Serwisu, co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem, po kliknięciu w link lub przycisk potwierdzający.

7. Przed zawarciem umowy świadczenia usługi Newsletter drogą elektroniczną należy zapoznać się z Regulaminem Serwisu i Polityką Prywatności. Dokumenty te dostępne są do wglądu przy formularzu zapisu do Newslettera, a także na stronie głównej Serwisu. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną jednoznaczne jest z akceptacją wymienionych powyżej dokumentów.

8. W celu zawarcia umowy świadczenia usługi Newsletter drogą elektroniczną niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi Newsletter, a tym samym otrzymywanie od Właściciela Serwisu na podany adres email informacji o produktach, usługach i nowościach zgodnie z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Serwisu. Wyrażenie takich zgód odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a na stronie formularza zapisu do Newslettera. Niewyrażenie powyższych zgód uniemożliwia zapis do usługi Newsletter.

9. Właściciel Serwisu zapewnia, że nie będzie udostępniał danych osobowych pozyskanych na cele realizacji usługi Newsletter innym podmiotom lub osobom trzecim, ani nie będzie wykorzystywał ich w innych celach bez uzyskania odpowiedniej zgody od Właściciela danych.

10. Użytkownik Serwisu korzystający z usługi Newsletter w każdej chwili może z niej zrezygnować, klikając w link wypisu znajdujący się w stopce każdej wiadomości email Newslettera, a następnie postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami. Po poprawnym wypisaniu, następuje automatyczne rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu.

11. Jeżeli Użytkownik zawarł umowę świadczenia usługi Newsletter rejestrując się w formularzu zapisu za pomocą więcej niż jednego adresu email, to dla skutecznej rezygnacji z usługi, należy przeprowadzić kroki wymienione w punkcie poprzednim osobno dla każdego adresu email zapisanego do Newslettera.

12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo wypisania Użytkownika z usługi Newsletter, jeśli ten w jakikolwiek formie dostarcza do Właściciela Serwisu lub innych jego Użytkowników treści obraźliwe, wulgarne, o charakterze bezprawnym lub w jakikolwiek sposób zakłóca funkcjonowanie Serwisu.

13. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w dowolnym czasie.

14. Właściciel Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z jego Serwisu, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagrożenia wynikające ze standardowego użytkowania internetu, których przyczyny nie leżą po jego stronie. Dlatego przy korzystaniu z internetu zaleca się odpowiednie zabezpieczenie systemu komputerowego np. za pomocą programów antywirusowych.

15. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty, treści i wygląd reklam pochodzących od osób trzecich, w tym od współpracujących z nim Partnerów, dostępne w Serwisie, ani nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych należących do osób trzecich, do których linki przekierowujące umieszczone zostały w Serwisie lub w wiadomościach email Newslettera. Należy pamiętać, że wszelkie strony zewnętrzne posiadają swoje własne regulaminy i polityki prywatności, z którymi warto się zapoznać.

16. W przypadku zakupu za pośrednictwem Serwisu produktów lub usług oferowanych przez Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu umożliwia następujące metody płatności: przelew na rachunek bankowy Właściciela Serwisu, transakcja kartą kredytową lub e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, którego regulamin dostępny jest na stronie www.dotpay.pl.

17. Szczegółowe i wyczerpujące informacje oraz instrukcje dotyczące warunków zakupu produktów lub usług oferowanych przez Właściciela Serwisu oraz warunków ich realizacji, umieszczane będą na bieżąco na stronach Serwisu wraz z opisem danego produktu lub usługi.

18. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizowania treści niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje wszystkich aktywnych Użytkowników usługi Newsletter mailowo, a aktualna wersja Regulaminu będzie na bieżąco umieszczana na stronie głównej Serwisu.

19. Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania Serwisu lub usługi Newsletter, zawierające dokładny opis problemu, należy składać mailowo na adres poczta@dlacialaiduszy.pl lub redakcja@dlacialaiduszy.pl . Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Właściciela Serwisu nie później niż wciągu 14 dni od daty otrzymania maila z reklamacją. Użytkownik zostanie poinformowany o decyzji Właściciela Serwisu mailowo na adres, z którego reklamacja została przesłana.

20. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Właścicielem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres poczta@dlacialaiduszy.pl lub redakcja@dlacialaiduszy.pl .

KONTAKT:
Redakcja
e-mail: poczta@dlacialaiduszy.pl

Redaktor Naczelny:
Sławomir Mika
tel. 887626200

REKLAMA:
e-mail: redakcja@dlacialaiduszy.pl

Polityka Cookies 
Polityka Prywatności
Regulamin Serwisu

Wydane numery